Księgowość

Księgowość to dziedzina, w której liczy się terminowość oraz każdy, pozornie nawet najdrobniejszy detal. Biuro Rachunkowe DJG Partner dba o to, żeby nasi Klienci nie troszczyli się o nic innego, jak prowadzenie i rozwój swojego biznesu.

W trosce o komfort i wygodę naszych Klientów, oferujemy elastyczną formę współpracy. Możemy prowadzić biuro zdalnie i za dodatkową opłatą odbierać dokumenty w dogodnym czasie oraz miejscu. Zapewniamy pełną przejrzystość prowadzonych działań.

Usługi księgowe – oferta podstawowa

Kadry

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy naszym Klientom całościowe wsparcie w zakresie administracji pracowniczej. Od umów zatrudnienia, przez obsługę umów cywilnoprawnych, wypłacanie wynagrodzeń, zarządzanie urlopami, wystawianie wszystkich stosownych zaświadczeń po skrupulatną administrację dokumentami i optymalizację kosztów. Obsługujemy wszystkie sprawy związane z pracownikami, pilnując wszelkich terminów i dopełniając wszelkich formalności.

Szczycimy się całkowitym bezpieczeństwem powierzonych nam danych osobowych i doskonałą komunikacją z Klientami i ich kadrą. Jesteśmy zawsze na bieżąco z prawem pracy i dbamy o to, by wszystkie strony były w 100% usatysfakcjonowane.

sporządzanie i przesyłanie do ZUS informacji rocznych oraz dostarczanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych.

przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),

wystawianie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,

prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło w wersji standardowej,

sporządzanie podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia,

prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,

prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,

prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,

obliczenie i sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,

sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używaniu samochodu/telefonu do celów służbowych, etc.),

przygotowywanie zaświadczeń RP-7,

współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS),

sporządzanie raportów GUS oraz innych, niewynikających z umowy pism lub deklaracji,

sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych.

Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC od wykonywania czynności składających się na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności wynikającej z obsługi kadrowo-płacowej.

Inne usługi

534 343 210

Danuta Ponińska
Biuro rachunkowe

608 191 923

Jan Sawka
Serwis niwelatorów

ul. Gnieźnieńska 38 lok 4

75-736
Koszalin

Kontakt